Rovira-Brull és un artista pertanyent a les segones avantguardes artístiques, va viure la Guerra Civil i la postguerra, té un llenguatge crític, sarcàstic i contumaç, també oníric i poètic, va conjugar l’esperit de lluita, sempre buscant un món més just i denunciant les injustícies que l’indignaven. Va cultivar diversos estils, gèneres i tècniques; la pintura, el dibuix, l’escultura, el gravat, els murals i, la publicitat gràfica, la tipografia, el cartellisme i la il·lustració, per a ell, eren formes d’expressió artística.

Pintura

De l’expressionisme fantàstic al surrealisme

Rovira-Brull, pertany a la segona avantguarda artística i, va conrear diferents estils, tècniques i gèneres. Si bé hi ha una evolució cronològica d’estils classificables per dècades ja que hi predomina un determinat estil, també és cert que Rovira-Brull no va deixar mai cap estil i temàtica, en qualsevol moment des dels cinquantes fins als norantes.

Veure obres

Escultura

Els objectes, la inspiració

L’obra escultòrica de Rovira-Brull la podem agrupar en dos grups l’escultura feta amb eines i estris variats i les de ferro forjat, aquestes darreres construïdes amb la tècnica de la cera perduda, Rovira-Brull va substituir la cera pel porexpan. Cal afegir-hi el projecte puntual dels Ferros vinclats d’en Terri i les tres obres públiques Locomotora Mataró i La Coca de l’escola pública de Cirera, la làmpada Stella Maris a la basílica del monestir de Montserrat i la Laia l’Arquera a Mataró.

Veure obres

Il·lustració i Dibuix

Naturalment genial

L’ofici i mestratge de dibuixant, sempre ha estat inherent a Rovira-Brull, en el camp publicitari ja des dels inicis a publicitat Zen on era el cap de dibuixants, després a Com-Cal a Premià i finalment a Zoe i Zoe Barut de Mataró ho exemplifiquen. Mai va deixar de dibuixar, la Il·lustració de llibres per a les editorials Teide i Dux entre altres, a revistes com Tele-Estel, les postals de Nadal, dels batejos, de les comunions i dels casaments, les litografies, els blocs de dibuix amb bolígraf, retolador o tinta, els croquis i plànols per a les escultures o els esbossos i dibuixos preparatoris per a les pintures. Sense deixar de banda la tipografia.

Veure obres

Publicitat

Art aplicat

Rovira-Brull va treballar a quatre agències de publicitat, primer a Zen (Barcelona) de 1953 fins a 1955, després a Com-Cal (Premià de Mar), tot seguit a Zoe/Zoe Barut (Premià de Mar i Mataró) i esporàdicament per a Fermalli (Mataró). Zoe va derivar a Zoe Barut i va funcionar des dels inicis dels seixanta fins al 1985, que dona pas a una nova empresa, puntera en el seu sector, Adhesivos ZR.

Agències Publicitat empreses i comerços